Freesco, NND, CDN, EOS
http://forum.freesco.pl/

POMOC
http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?f=22&t=18954
Strona 1 z 1

Autor:  franczesk00 [ czwartek, 20 lutego 2014, 17:15 ]
Tytuł:  POMOC

witam wszystkich mam duzy problem bo nie moge uruchomic apache :(

[root@router franczesk]# /etc/rc.d/httpd start
NND: Uruchamiam serwer HTTP [Nieudane]
[root@router franczesk]# apachectl -k start
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:82
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs


moze mi ktos pomoc ale prosilbym krok po kroku bo nie jestem dobry w te klocki :) dziekuje .


pisalem ze nie jestem dobry w te klocki dlatego prosilem krok po kroku. Zrobilem tak jak napisales pojawilo mi sie dwa pliki /etc/httpd/conf/httpd.conf.pacnew oraz /etc/httpd/conf/httpd.conf w tym pacnew wykasowalem znaczek # przy Include /etc/httpd/conf/vhosts.conf Include /etc/httpd/conf/php.conf potem przez plecenie mv zamienilem pliki pacnew na conf i zapisalem. Biore restart httpd i jest nadal to samo :( wkleje moj conf

: [/] [] ()
/etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# Plik konfiguracyjny apache
#
# Pamiętaj, że po zmianie ustawień musisz zrestartować apache
#
# Jeżeli interesuj± Cie ustawienia php, virtual hostów lub ssl, zajrzyj
# na koniec tego pliku

#
# # USTAWIENIA GŁÓWNE
#

# Miejsce przechowywania plików Apache.
ServerRoot "/etc/httpd"

# Port lub/i ip na którym ma nasłuchiwać apache.
Listen 80

# Grupa i user na ktorym bedzie uruchomiony apache
User nobody
Group nobody

# Adres email administratora(wykorzystywany na domy¶lnych stronach błędów)
ServerAdmin franczesko.eskobar@wp.pl

#Nazwa serwera
ServerName localhost:80

UseCanonicalName Off

# Folder głowny serwera
DocumentRoot "/home/httpd/html"

# Nadrzędne ustawienia dla katalogów   
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

# Ustawienia globalne dla DocumentRoot.
<Directory "/home/httpd/html">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>


# Foldery uzytkownikow
UserDir public_html
<Directory /home/*/public_html/>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    IndexOptions +FoldersFirst +FancyIndexing
    <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Limit>
    <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
        Order deny,allow
        Deny from all
    </LimitExcept>
</Directory>

AccessFileName .htaccess

<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>

TypesConfig /etc/httpd/conf/mime.types

DefaultType text/html

<IfModule mod_mime_magic.c>
    MIMEMagicFile /etc/httpd/conf/magic
</IfModule>


#
# # Ładowane moduły
#
# Moduły pozwalaj± rozszerzyć apache o nowe funkcje
# Domy¶lnie uruchamiane s± tylko standardowe moduły
# Jeżeli chcesz używać dodatkowych modułów, odkomentuj linie w których s±
# ładowane

LoadModule actions_module          /usr/lib/apache/mod_actions.so
LoadModule alias_module            /usr/lib/apache/mod_alias.so
LoadModule asis_module             /usr/lib/apache/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module       /usr/lib/apache/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module      /usr/lib/apache/mod_auth_digest.so
LoadModule authn_anon_module       /usr/lib/apache/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_dbd_module        /usr/lib/apache/mod_authn_dbd.so
LoadModule authn_dbm_module        /usr/lib/apache/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module    /usr/lib/apache/mod_authn_default.so
LoadModule authn_file_module       /usr/lib/apache/mod_authn_file.so
LoadModule authz_dbm_module        /usr/lib/apache/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module    /usr/lib/apache/mod_authz_default.so
LoadModule authz_groupfile_module  /usr/lib/apache/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module       /usr/lib/apache/mod_authz_host.so
LoadModule authz_owner_module      /usr/lib/apache/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_user_module       /usr/lib/apache/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module        /usr/lib/apache/mod_autoindex.so
#LoadModule cern_meta_module        /usr/lib/apache/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module              /usr/lib/apache/mod_cgi.so
LoadModule dav_module              /usr/lib/apache/mod_dav.so
LoadModule dav_fs_module           /usr/lib/apache/mod_dav_fs.so
#LoadModule dbd_module              /usr/lib/apache/mod_dbd.so
#LoadModule deflate_module          /usr/lib/apache/mod_deflate.so
LoadModule dir_module              /usr/lib/apache/mod_dir.so
#LoadModule dumpio_module           /usr/lib/apache/mod_dumpio.so
LoadModule env_module              /usr/lib/apache/mod_env.so
LoadModule expires_module          /usr/lib/apache/mod_expires.so
LoadModule ext_filter_module       /usr/lib/apache/mod_ext_filter.so
#LoadModule filter_module           /usr/lib/apache/mod_filter.so
LoadModule headers_module          /usr/lib/apache/mod_headers.so
#LoadModule ident_module            /usr/lib/apache/mod_ident.so
#LoadModule imagemap_module         /usr/lib/apache/mod_imagemap.so
LoadModule include_module          /usr/lib/apache/mod_include.so
#LoadModule info_module             /usr/lib/apache/mod_info.so
LoadModule log_config_module       /usr/lib/apache/mod_log_config.so
#LoadModule log_forensic_module     /usr/lib/apache/mod_log_forensic.so
#LoadModule logio_module            /usr/lib/apache/mod_logio.so
LoadModule mime_module             /usr/lib/apache/mod_mime.so
LoadModule mime_magic_module       /usr/lib/apache/mod_mime_magic.so
LoadModule negotiation_module      /usr/lib/apache/mod_negotiation.so
#LoadModule proxy_module            /usr/lib/apache/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module        /usr/lib/apache/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module   /usr/lib/apache/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_connect_module    /usr/lib/apache/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_ftp_module        /usr/lib/apache/mod_proxy_ftp.so
#LoadModule proxy_http_module       /usr/lib/apache/mod_proxy_http.so
LoadModule rewrite_module          /usr/lib/apache/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module         /usr/lib/apache/mod_setenvif.so
LoadModule speling_module          /usr/lib/apache/mod_speling.so
#LoadModule status_module           /usr/lib/apache/mod_status.so
#LoadModule unique_id_module        /usr/lib/apache/mod_unique_id.so
LoadModule userdir_module          /usr/lib/apache/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module        /usr/lib/apache/mod_usertrack.so
#LoadModule version_module          /usr/lib/apache/mod_version.so
#LoadModule vhost_alias_module      /usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so



ErrorLog /var/log/httpd/error_log

# LogLevel: Ilosc informacji generowana w logach.
# Do wyboru sa opcje: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

CustomLog /var/log/httpd/access_log common

ServerTokens Prod

# Wyswietlana sygnaturka
ServerSignature EMail

Alias /icons/ "/home/httpd/icons/"

<Directory "/home/httpd/icons">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/httpd/cgi-bin/"

<Directory "/home/httpd/cgi-bin">
    AllowOverride None 
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all 
</Directory>

IndexOptions FancyIndexing VersionSort

AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core
AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
DefaultIcon /icons/unknown.gif

ReadmeName README.html
HeaderName HEADER.html

IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t

AddLanguage da .dk
AddLanguage nl .nl
AddLanguage en .en
AddLanguage et .et
AddLanguage fr .fr
AddLanguage de .de
AddLanguage he .he
AddLanguage el .el
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddLanguage pl .po
AddLanguage ko .ko
AddLanguage pt .pt
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pt-br .pt-br
AddLanguage ltz .ltz
AddLanguage ca .ca
AddLanguage es .es
AddLanguage sv .sv
AddLanguage cs .cz .cs
AddLanguage ru .ru
AddLanguage zh-CN .zh-cn
AddLanguage zh-TW .zh-tw
AddLanguage hr .hr

LanguagePriority pl en da nl et fr de el it ja ko no pt pt-br ltz ca es sv tw
ForceLanguagePriority Prefer Fallback

# AddDefaultCharset ISO-8859-2

AddCharset ISO-8859-1  .iso8859-1  .latin1
AddCharset ISO-8859-2  .iso8859-2  .latin2 .cen
AddCharset ISO-8859-3  .iso8859-3  .latin3
AddCharset ISO-8859-4  .iso8859-4  .latin4
AddCharset ISO-8859-5  .iso8859-5  .latin5 .cyr .iso-ru
AddCharset ISO-8859-6  .iso8859-6  .latin6 .arb
AddCharset ISO-8859-7  .iso8859-7  .latin7 .grk
AddCharset ISO-8859-8  .iso8859-8  .latin8 .heb
AddCharset ISO-8859-9  .iso8859-9  .latin9 .trk
AddCharset ISO-2022-JP .iso2022-jp .jis
AddCharset ISO-2022-KR .iso2022-kr .kis
AddCharset ISO-2022-CN .iso2022-cn .cis
AddCharset Big5        .Big5       .big5
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251   .win-1251
AddCharset CP866       .cp866
AddCharset KOI8-r      .koi8-r .koi8-ru
AddCharset KOI8-ru     .koi8-uk .ua
AddCharset ISO-10646-UCS-2 .ucs2
AddCharset ISO-10646-UCS-4 .ucs4
AddCharset UTF-8       .utf8
AddCharset GB2312      .gb2312 .gb
AddCharset utf-7       .utf7
AddCharset utf-8       .utf8
AddCharset big5        .big5 .b5
AddCharset EUC-TW      .euc-tw
AddCharset EUC-JP      .euc-jp
AddCharset EUC-KR      .euc-kr
AddCharset shift_jis   .sjis

AddType application/x-tar .tgz
AddType image/x-icon .ico

AddHandler type-map var

    Alias /error/ "/home/httpd/error/"

 <Directory "/home/httpd/error">
        AllowOverride None
        Options IncludesNoExec
        AddOutputFilter Includes html
        AddHandler type-map var
        Order allow,deny
        Allow from all
        LanguagePriority pl en cs de es fr it nl sv pt-br ro
        ForceLanguagePriority Prefer Fallback
    </Directory>

    ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
    ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
    ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
    ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
    ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
    ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
    ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
    ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
    ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
    ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
    ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
    ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
    ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
    ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
    ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
    ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
    ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[012]" redirect-carefully
BrowserMatch "^gnome-vfs" redirect-carefully

#
# Obsługa SSL
#
# Jeżeli chcesz uzywac ssl odkomentuj poniższ± linie, a po dalsze instrukcje
# zajrzyj do pliku /etc/httpd/conf/ssl.conf
 Include /etc/httpd/conf/ssl.conf

#
# Obsługa Virtualnych Hostów
#
# Jezeli chcesz uzywac wirtualne hosty, odkomentuj poniższ± linie,
# następnie zajrzyj do do pliku /etc/httpd/conf/vhosts.conf
Include /etc/httpd/conf/vhosts.conf

#
# Obsluga php
#
# Jezeli chcesz używac php, odkomentuj poniższ± linie a następnie zajrzyj
# do pliku /etc/httpd/conf/php.conf
Include /etc/httpd/conf/php.conf


Autor:  rikardo7 [ piątek, 21 lutego 2014, 01:24 ]
Tytuł:  Re: POMOC

Jak zainstalowałeś apache przez "pacman -S apache" to powinien wystartować bez problemu, a jak grzebałeś w /etc/httpd/conf/httpd.conf to może nie wystartować, usuń tego apacha "pacman -R apache" zainstaluj jeszcze raz "pacman -S apache" uruchom /etc/rc.d/httpd start i powinno wystartować.Nie napisałes co kombinowałeś na tym NND.
EDIT

Tak dla potomnych jak by się komuś szukać nie chciało : http://nnd.freesco.pl/modules.php?name= ... cle&sid=18

Autor:  franczesk00 [ poniedziałek, 24 lutego 2014, 16:54 ]
Tytuł:  Re: POMOC

Widzę że nikt nie jest w stanie mi pomóc ;(((

Autor:  rikardo7 [ poniedziałek, 24 lutego 2014, 22:13 ]
Tytuł:  Re: POMOC

Cytuj:
pisalem ze nie jestem dobry w te klocki dlatego prosilem krok po kroku. Zrobilem tak jak napisales pojawilo mi sie dwa pliki /etc/httpd/conf/httpd.conf.pacnew oraz /etc/httpd/conf/httpd.conf w tym pacnew wykasowalem znaczek # przy Include /etc/httpd/conf/vhosts.conf Include /etc/httpd/conf/php.conf potem przez plecenie mv zamienilem pliki pacnew na conf i zapisalem. Biore restart httpd i jest nadal to samo :( wkleje moj conf

A masz jakieś pojecie o linuxie? jak myślisz, po co kazałem ci przeinstalować tego apacha? Właśnie po to żeby sprawdzić czy ci wystartuje w podstawowej konfiguracji, a ty odrazu przywracasz to co miałeś, po co przywracałeś konfigi na te co miałeś? wrzucasz config mieszany przez ciebie i mamy szukać w mim błędu? ZRÓB TAK JAK PISAŁEM I SPRÓBUJ URUCHOMIĆ JAK NIE WYSTARTUJE BĘDZIEMY SZUKAĆ CO JEST PRZYCZYNA NIE URUCHAMIANIA SIĘ APACHA.

EDIT
tak na szybko twój konfig w pierwszej lini powinien być #
no i zachaszuj te 3 include
ostatnie trzy linie powinny wyglądać tak :
Cytuj:
#
# Obsługa SSL
#
# Jeżeli chcesz uzywac ssl odkomentuj poniższą linie, a po dalsze instrukcje
# zajrzyj do pliku /etc/httpd/conf/ssl.conf
# Include /etc/httpd/conf/ssl.conf

#
# Obsługa Virtualnych Hostów
#
# Jezeli chcesz uzywac wirtualne hosty, odkomentuj poniższą linie,
# następnie zajrzyj do do pliku /etc/httpd/conf/vhosts.conf
#Include /etc/httpd/conf/vhosts.conf

#
# Obsluga php
#
# Jezeli chcesz używac php, odkomentuj poniższą linie a następnie zajrzyj
# do pliku /etc/httpd/conf/php.conf
#Include /etc/httpd/conf/php.conf


AHA PRZED KAŻDA ZMIANA ZATRZYMAJ APACHA

Jak ci wystartuje to wtedy rób zmiany najlepiej po jednej.

Autor:  franczesk00 [ wtorek, 25 lutego 2014, 19:33 ]
Tytuł:  Re: POMOC

Oki zrobilem jak prosiles i apache ruszylo :))) wspomniales ze bedziemy pojedynczo robic aby zlikwidowac blad. tak wiec sie w to zabawilem i nie moge uruchomic apache wtedy kiedy zwlikwiduje # przy Include /etc/httpd/conf/php.conf a wiec co dalej mam robic WODZU :) bo w tej chwili php strony mi nie smiegaja :(

Autor:  rikardo7 [ wtorek, 25 lutego 2014, 21:14 ]
Tytuł:  Re: POMOC

franczesk00 pisze:
Oki zrobilem jak prosiles i apache ruszylo :))) wspomniales ze bedziemy pojedynczo robic aby zlikwidowac blad. tak wiec sie w to zabawilem i nie moge uruchomic apache wtedy kiedy zwlikwiduje # przy Include /etc/httpd/conf/php.conf a wiec co dalej mam robic WODZU :) bo w tej chwili php strony mi nie smiegaja :(

I miało ruszyć! pewnie i tam grzebałeś :-), czyli w pliku ../php.conf, u mnie po usunieciu # apache się uruchamia, zacznij używać "szukaj" na tym forum jest w górnym prawym rogu, bo to co chcesz wiedzieć było już wałkowane, ja chciałem ci tylko pokazać że apache działa, na dodatek wszystko w NND jest po polsku nawet opisy w konfigach, wiec wystarczy tylko czytać i wiedzieć co się chce zrobić.
AHA to jest plik php.conf
Cytuj:
#
#
# Konfiguracja parsowania plików przez php
#
# W domyślnych ustawieniach pliki .php i php4 będą parsowane przez php4 a
# .php5 przez php5.


#Jeżeli masz zainstalowane i chcesz uzywac php4 odkomentuj linie niżej

#LoadModule php4_module /usr/lib/apache/libphp4.so

DirectoryIndex index.php4 index.php index.html
AddType application/x-httpd-php .php4 .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps


# Dla php5

AddType application/x-httpd-php5 .php5
ScriptAlias /php/ "/usr/local/php5/bin/"
Action application/x-httpd-php5 "/php/php"

I jezeli masz zainstalowane PHP wer4 usuwasz # z lini 11
a jezeli php5 ........to co trzeba zrobić jest na tym forum, dodam że nie usuwamy # z lini 18 :-)

Autor:  franczesk00 [ wtorek, 25 lutego 2014, 21:38 ]
Tytuł:  Re: POMOC

oki dziala wszystko jak powinno :D thx WIELKIE :) powiedz mi jeszcze co z Include /etc/httpd/conf/vhosts.conf ??? Podeslij mi jeszcze swoj vhosts i zobacze gdzie zrobilem blad. Dzieki.

: [/] [] ()
#Przykladowe konfiguracje
# Dokładna dokumentacja na http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/

# Host dzialajacy na porcie 80
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
    DocumentRoot "/home/httpd/html"
    ServerName dummy-host.example.com
    ServerAlias www.dumny-host.example.com
    ErrorLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-error_log"
    CustomLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-access_log common"
</VirtualHost>



#Host dzialajacy na porcie 82 z obsluga cgi w innym katalogu
# Listen 82
# <VirtualHost *:82>
#   ServerAdmin admin@domain.com
#   DocumentRoot /home/httpd/html/tablica
#   ScriptAlias /cgi-bin/ /home/httpd/html/tablica/cgi-bin/
# </VirtualHost>

#Host dzialajacy na standardowym porcie, na innej domenie
# <VirtualHost *>
#   ServerAdmin admin@domain.com
#   DocumentRoot /home/httpd/html/www.innadomena.pl
#   ServerName innadomena.pl
#   ServerAlias www.innadomena.pl
#   ServerAlias innadomena.pl
# </VirtualHost>

#Konfig vhosta pracujacego na 85 porcie, AUTORYZACJA
<VirtualHost *:85>
ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
DocumentRoot /home/httpd/autoryzacja/
ServerName autoryzacja
ServerAlias 192.168.0.1:85
</VirtualHost>

Listen 81
NameVirtualHost 192.168.0.1:81
<VirtualHost 192.168.0.1:81>
ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
DocumentRoot /home/httpd/html/blokada
ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/httpd/html/blokada/cgi-bin/"
Alias /error/ /home/httpd/html/blokada/errors/
ErrorDocument 404 /errors/err404.html
ServerName 192.168.0.1
ErrorLog /var/log/httpd/blokada-error_log
CustomLog /var/log/httpd/blokada-access_log common
</VirtualHost>


Listen 82
NameVirtualHost 192.168.0.1:82
<VirtualHost 192.168.0.1:82>
ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
DocumentRoot /home/httpd/html/tablica
ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/httpd/html/tablica/cgi-bin/"
Alias /error/ "/home/httpd/html/tablica/errors/"
ErrorDocument 404 /errors/err404.html
ServerName 192.168.0.1
ErrorLog /var/log/httpd/tablica-error_log
CustomLog /var/log/httpd/tablica-access_log common
</VirtualHost>

Listen 83
NameVirtualHost 192.168.0.1:83
<VirtualHost 192.168.0.1:83>
ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
DocumentRoot /home/httpd/html/automat
ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/httpd/html/automat/cgi-bin/"
Alias /error/ /home/httpd/html/automat/errors/
ErrorDocument 404 /errors/err404.html
ServerName 192.168.0.1
ErrorLog /var/log/httpd/automat-error_log
CustomLog /var/log/httpd/automat-access_log common
</VirtualHost>

Autor:  rikardo7 [ wtorek, 25 lutego 2014, 21:49 ]
Tytuł:  Re: POMOC

franczesk00 pisze:
oki dziala wszystko jak powinno :D thx WIELKIE :) powiedz mi jeszcze co z Include /etc/httpd/conf/vhosts.conf ???

Masz w tym pliku dwa wzory, tworzy się wirtualne serwery www, ja specjalnie instalowałem NND na wirtualce, wiec vhostow nie mam żadnych.
EDIT
Cytuj:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com # aders mailowy do admina
DocumentRoot "/home/httpd/html" # scieżka do plików strony
ServerName dummy-host.example.com # nazwa servera
ServerAlias http://www.dumny-host.example.com # nazwa domenowa
ErrorLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-error_log" # scieżka do logów
CustomLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-access_log common" # scieżka i sposób zapisu logów
</VirtualHost>

Mam nadzieje że dobrze opisałem

Autor:  franczesk00 [ środa, 26 lutego 2014, 12:26 ]
Tytuł:  Re: POMOC

zmieniłem nazwy na wlasciwe i nie ruszylo
: [/] [] ()
# Host dzialajacy na porcie 80
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
    DocumentRoot /home/httpd/html
    ServerName 192.168.0.1
    ServerAlias 192.168.0.1:80
    ErrorLog /var/log/httpd/dummy-host.example.com-error_log
    CustomLog /var/log/httpd/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>


ale problem był jeszcze gdzie indziej. Wpisujac apachectl -k start (oczywiście na wylaczonym apache) wyskakiwal mi blad (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:82 no listening sockets available, shutting down Unable to open logs to wiec się wzialem za Virtual host 82 mianowicie stary wygladal tak:
: [/] [] ()
#Host dzialajacy na porcie 82 z obsluga cgi w innym katalogu
# Listen 82
# <VirtualHost *:82>
#   ServerAdmin admin@domain.com
#   DocumentRoot /home/httpd/html/tablica
#   ScriptAlias /cgi-bin/ /home/httpd/html/tablica/cgi-bin/
# </VirtualHost>


a po zmianie tak:
: [/] [] ()
#Host dzialajacy na porcie 82 z obsluga cgi w innym katalogu

 <VirtualHost *:82>
   ServerAdmin admin@domain.com
   DocumentRoot /home/httpd/html/tablica
   ScriptAlias /cgi-bin/ /home/httpd/html/tablica/cgi-bin/
 </VirtualHost>


I teraz działa jak wsciekly :) tak wiec rikardo7 dziekuje za poswiecenie mi trochę czasu i opisanie krok po kroku i mysle ze to się jeszcze komus przyda. :) Pozdrawiam.

Autor:  rikardo7 [ czwartek, 27 lutego 2014, 20:18 ]
Tytuł:  Re: POMOC

Cytuj:
ServerAlias 192.168.0.1:80
tu powinna być nazwa domenowa np. "www.mojkomputer.pl" bez numeru portu

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+2godz.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/