Freesco, NND, CDN, EOS
http://forum.freesco.pl/

Cuda po aktualizacji pakietu php. Wysypka na uruch. ClamD
http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?f=24&t=18280
Strona 1 z 1

Autor:  mes mariusz [ niedziela, 9 maja 2010, 17:56 ]
Tytuł:  Cuda po aktualizacji pakietu php. Wysypka na uruch. ClamD

Ale miałem, dwu-dniową przygodę po aktualizacji Apache. Przestał mi działać php (oczywiście zgodnie z sugestią w post_install zaktualizowałem też config (z panew). Ale bez zmian, zarówno na starym jak i nowym configu.

Nie mam pojęcia, ale za Chiny nie chciał ruszyć (httpd startował bez błędów ale nie chciał obsłużyć php-a). Php-a zmusiłem do działania instalując php5-5.2.1-4nnd. Dopiero wtedy php ruszył.

Warunkiem koniecznym do działania php-a jest u mnie:

- obecność pakietu php5-5.2.1-4nnd
- włączony moduł /usr/lib/apache/libphp4.so w php.conf

Bez tych dwóch wpisów można było pomarzyć o skutecznym odpaleniu php-a.

Dla pewności wymienię jeszcze inne (ale mniej ważne, bo oczywiste) wpisy, jakie mam w tym momencie dla prawidłowego działania php + mysql

Obecne w /etc/httpd/conf/php.conf linie
: [/] [] ()
 LoadModule php4_module                 /usr/lib/apache/libphp4.so

    DirectoryIndex index.php4 index.php index.html
    AddType application/x-httpd-php .php4 .php
    AddType application/x-httpd-php-source .phps


# Dla php5     

#    AddType application/x-httpd-php5 .php5
#    ScriptAlias /php/ "/usr/local/php5/bin/"
#    Action application/x-httpd-php5 "/php/php"Odkomentowane w /etc/httpd/conf/httpd.conf
: [/] [] ()
Include /etc/httpd/conf/vhosts.conf
Include /etc/httpd/conf/php.conf


Odkomentowane w [b]usr/local/php5/php.ini

: [/] [] ()
extension=mysql.soAle to nie koniec niespodzianek… Po zainstalowaniu php5 przy jednoczesnym odkomentowaniu modułu /usr/lib/apache/libphp4.so (oba niezbędne do działania phpa przynajmniej u mnie) i reboocie (sprawdziłem kilka razy – twardziel nie jestem, obrazy dysków robię, więc nie iszę o jakimś pojedynczym przypadku) maszyna niby startowała, po kolei uruchamiay się wszystkie usługi, ale zawisał na „Uruchamianie ClamD”. Po jakieś godzinie mielenia dyskiem zwracał między krzakami Kill Line 12 ClamAV, i nawet jak puszczał w sieć Internet, przestawał być dostępne usługi dostępne na nim, włącznie z portem 22. Nawet bezpośrednio na maszynie nie dało się zalogować. Po wpisaniu usera wisiał w nieskończoność, nie pytając o hasło, nie reagując na Carl-alt-del.

Przed chwilą (po dwóch dniach) jakimś cudem udało mi się uruchomić phpa (oczywiście z php5, bo bez tego nie ma szans na odpalenie php-a) jednocześnie doprowadzając do stanu, kiedy maszyna reebotuje się i bez problemu wstaje wraz z uruchomionym i działającym php.

Schemat był mniej więcej taki:

Zainstalowanie php5, uruchomienie phpa. Php Działa.
Odinstalowanie php5, aktualizacja php podstawowego. Nie udaje się zmusić httpd do obsługi stron w php.
Ponowna instalacja php5. Php znowu działa.

Reboot. W przekonaniu, że na pewno znowu zawiśnie na „Uruchamianie ClamD” i ponowne przywracanie obrazu. A jednak nie. Jakimś cudem ruszyło tym razem.

Nie wiem z czym to wszystko było związane. Jak ktoś miał jakieś niezwykłe przygody z php-em po aktualizacji pakietów i też musiał się uciekać do zainstalowania php5 bo bez tego ani rusz, to niech się podzieli. Nie mam też pojęcia, co ma wspólnego httpd i clamav (dlaczego akurat na ClamAV-ie zawisał i mielił dyskiem w nieskończoność). I tylko wtedy, gdy miał zainstalowany pakiet php5 i włączony moduł /usr/lib/apache/libphp4.so...


System dalej staje na jakąś minutę (minutę i 10 sekund dokładnie) na „Uruchamianie ClamD” ale to uznałem za normalne. Grunt, że po tej minucie, jakimś cudem idzie dalej.

Autor:  viater [ niedziela, 9 maja 2010, 23:12 ]
Tytuł: 

Sorry, ale tak namieszałeś, że pojęcia nie mam, jak Ci pomóc.

Autor:  mes mariusz [ niedziela, 9 maja 2010, 23:35 ]
Tytuł: 

Wiesz co, nie wiem jakim cudem, ale problem ustępuje po... zakomentowaniu linii:

LoadModule php4_module /usr/lib/apache/libphp4.so

Nie wiem ani jakim cudem, ani jakim prawem, ale top po zakomentowaniu wraca do porządku. System włącza się elegancko, bez problemów.

Tylko, że wtedy httpd nie interpretuje php :-(

Dlaczego po aktualizacji kilku pakietów nagle NND zaczęło potrzebować akietu php5 żeby httpd umiał interpretować kod php? Przecież do tej pory przez tyle lat nie korzystałem z php5. Domyślny php śmigał aż miło.

Nawet udało mi się zachować log z aktualizacji od której zaczęły się problemy:

: [/] [] ()
# pacman -Suy
:: Synchronizuj� baz� danych pakiet�w...
 extra-current            [#############################################################################################] 100%      56K    90,7K/s  00:00:00
 base-current             [#############################################################################################] 100%      12K    45,4K/s  00:00:00
:: clamav:lokalna (0.96-2nnd) wydaje siďż˝ byďż˝ nowsza niďż˝ w repozytorium (extra-current/0.95.3-3nnd)
:: Powyďż˝sze pakiety bďż˝dďż˝ pominiďż˝te.  Rďż˝czna aktualizacja za pomocďż˝ 'pacman -S <pkg>'

Cele: apache-2.2.4-7nnd apr-1.2.7-3nnd curl-7.15.0-2nnd cyrus-sasl-2.1.21-7nnd exim-4.67-7nnd filesystem-0.3-10nnd imap-2007a-6nnd mysql-5.0.24a-5nnd
         pcre-7.4-2nnd php-4.4.6-4nnd proftpd-1.3.0-3nnd squirrelmail-1.4.13-1nnd tpop3d-1.5.3-8nnd

Caďż˝kowita wielko�� pakietu:   20,6 MB

Rozpocz�� aktualizacj�? [T/n] t

sprawdzam integralno�ci pakiet�w... zrobione.
�aduj� dane o pakiecie... zrobione.
sprawdzam mo�liwo�� konflikt�w... zrobione.
aktualizujďż˝ apache...
uwaga: rozpakowujďż˝ /etc/httpd/conf/httpd.conf jako /etc/httpd/conf/httpd.conf.pacnew
zrobione.
==>
==>  Apache zostaďż˝o zainstalowane i jest gotowe do uďż˝ycia!
==>
==>  Pamiďż˝taj, ďż˝e aby Twoje strony byďż˝y widoczne na zewnďż˝trz musisz
==>  w pliku /etc/rc.conf zmiennďż˝ WWW ustawiďż˝ na 1
==>
==>  Ustawieďż˝ moďż˝esz dokonaďż˝ w plikach konfiguracyjnych w /etc/httpd/conf/
==>
==>
==>                          U   W   A   G   A   !
==>
==>  Jeďż˝eli aktualizowaďż˝eďż˝ apache z wersji 2.0.x przeczytaj i zastosuj si
==>  do tej informacji.
==> 
==>  Pliki konfiguracyjne apache 2.0.x z 2.2.x nie sďż˝ ze sobďż˝ zgodne!
==>  Aby apache dziaďż˝aďż˝o, musisz wprowadziďż˝ plik konfiguracyjny,
==>  ktďż˝ry przy aktualizacji zostaďż˝ zapisany jako
==>  /etc/httpd/conf/httpd.conf.pacnew. Wprowadďż˝ potrzebne Ci zmiany do tego
==>  pliku, a nastďż˝pnie zapisz go jako /etc/httpd/conf/httpd.conf
==>
==>  Od wersji 2.2.3 zostaďż˝ wprowadzony podziaďż˝ na pliku konfiguracyjnego
==>  apache na kilka cz��ci. Wszystkie pliki konfiguracyjne znajdziesz
==>  w /etc/httpd/conf/, a ich ďż˝adowanie musisz uaktywniďż˝ na koďż˝cu pliku
==>  /etc/httpd/conf/httpd.conf
==>
aktualizujďż˝ apr... zrobione.
aktualizujďż˝ curl... zrobione.
aktualizujďż˝ cyrus-sasl... zrobione.

==============================================================

Je�li chcesz aby daemon saslauthd startowa� wraz z systemem,
musisz dodaďż˝ jego nazwďż˝ w linii DAEMONS w pliku /etc/rc.conf

==============================================================

aktualizujďż˝ exim... zrobione.
aktualizujďż˝ filesystem...
uwaga: rozpakowujďż˝ /etc/fstab jako /etc/fstab.pacnew
uwaga: rozpakowujďż˝ /etc/group jako /etc/group.pacnew
uwaga: rozpakowujďż˝ /etc/passwd jako /etc/passwd.pacnew
uwaga: rozpakowujďż˝ /etc/resolv.conf jako /etc/resolv.conf.pacnew
uwaga: rozpakowujďż˝ /etc/shadow jako /etc/shadow.pacnew
zrobione.
aktualizujďż˝ imap... zrobione.
aktualizujďż˝ mysql... zrobione.
==>
==>  Mysql zostaďż˝ zainstalowany i jest gotowy do uďż˝ycia!
==>
==>  Wpisz teraz /etc/rc.d/mysqld start i zgodnie z instrukcjďż˝ dodaj
==>  uďż˝ytkownikďż˝w mysqla.
==>
==>  Aby uďż˝ywaďż˝ mysqla w php odkomentuj liniďż˝ ďż˝adujďż˝cďż˝ moduďż˝ mysql na koďż˝cu
==>  pliku konfiguracyjnego php (/etc/php.ini dla php 4.x oraz
==>  /usr/local/php5/php.ini dla php 5.x)
==>
==>  Aby mďż˝c ��czyďż˝ siďż˝ do mysqla zdalnie dopisz do /etc/hosts.allow wpis
==>  mysqld: ALL
==>
aktualizujďż˝ pcre... zrobione.
aktualizujďż˝ php... zrobione.
==>
==>  PHP 4 zostaďż˝o zainstalowane i jest gotowe do uďż˝ycia! 
==>
==>  Jezeli chcesz uzywac php w apache, przyjrzyj sie plikowi
==>  /etc/httpd/conf/php.conf i uaktywnij tam dziaďż˝anie tego moduďż˝u.
==>  Musisz teďż˝ uruchomiďż˝ ďż˝adowanie tego pliku, zrobisz to na koďż˝cu pliku
==>  /etc/httpd/conf/httpd.conf
==>  Pamiďż˝taj, ďż˝e po tej zmianie musisz zrestartowac apache.
==>
==>  Obsďż˝uga mysql jest domyďż˝lnie wy��czona, aby to zmieni
==>  udaj siďż˝ do pliku konfiguracyjnego php (/etc/php.ini) i
==>  odkomentuj linie ďż˝adujďż˝cďż˝ moduďż˝ mysql (pod koniec pliku).
==>
aktualizujďż˝ proftpd... zrobione.
aktualizujďż˝ squirrelmail... zrobione.
aktualizujďż˝ tpop3d... zrobione.

Autor:  viater [ niedziela, 9 maja 2010, 23:47 ]
Tytuł: 

mes mariusz pisze:
Wiesz co, nie wiem jakim cudem, ale problem ustępuje po... zakomentowaniu linii:

LoadModule php4_module /usr/lib/apache/libphp4.so
Jaki problem ustępuje ???

mes mariusz pisze:
Tylko, że wtedy httpd nie interpretuje php :-(

Skoro nie jest ładowany moduł php do Apache to jakim cudem PHP ma działać ???

mes mariusz pisze:
Dlaczego po aktualizacji kilku pakietów nagle NND zaczęło potrzebować akietu php5 żeby httpd umiał interpretować kod php? Przecież do tej pory przez tyle lat nie korzystałem z php5. Domyślny php śmigał aż miło.
Bo wcale nie potrzebuje php5, po prostu czegoś nie doczytałeś i nie skonfigurowałeś jak trzeba, nie wiem nie chce mi się zgadywać.

mes mariusz pisze:
Nawet udało mi się zachować log z aktualizacji od której zaczęły się problemy:

No wybacz, ale nie mam konwertera krzaczków w oczach i nie mam zamiaru tego odszyfrowywać ;)

Autor:  mes mariusz [ niedziela, 9 maja 2010, 23:55 ]
Tytuł: 

viater pisze:
Skoro nie jest ładowany moduł php do Apache to jakim cudem PHP ma działać ???

No przecież do tego zmierzam, że jak jest włączony moduł php, to mi nagle maszyna pada bo się uruchamia 13 procesów httpd na userze nobody i mi system doszczętnie zapycha:

Obrazek

Co wg mnie normalne nie jest.

viater pisze:
No wybacz, ale nie mam konwertera krzaczków w oczach i nie mam zamiaru tego odszyfrowywać ;)

Dzięki za pomoc.

Autor:  mes mariusz [ poniedziałek, 10 maja 2010, 00:23 ]
Tytuł: 

No to mam kolejne wieści :)

Problemem był nawet nie sam moduł php (dalej nie wiem, dlaczego bez php5 nie php nie chciał być interpretowany, ale to już mniej ważne).

Problemem był skrypt: http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?t=12052 a dokładniej poniższe wpisy: w sudousers

: [/] [] ()
nobody ALL=NOPASSWD:/home/httpd/html/tablica/iptables.blok
nobody ALL=NOPASSWD:/home/httpd/html/tablica/iptables.unblok
nobody ALL=NOPASSWD:/home/httpd/html/tablica/iptables.list


I pewnie dlatego skrypt ten działał mi inaczej niż powinien:
http://forum.freesco.pl/viewtopic.php?p=126758#126758

Ciekawe tylko dlaczego?

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+2godz.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/